Email: vantaihainguyen.hcm@gmail.com

– Nhận hàng tuyến TP.HCM -HN: Kho 27 QL 13, Thủ Đức, TP.HCM- 0932294929- 02866501177- 02822399797

Nhận hàng tuyến HN -TP.HCM: Kho E2 ga Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nôi- 0932294929